Gallery
zeige Hintergrundbiler
Gallery
zurück zur Seite
DEU |  ITA |  ENG |  NED |  NOR |  ESP |  HUN |  SWE |  SVK |  FIN |  RUS |  POL |  DAN
  © 2019 by Hotelinfo Südtirol

no news in this list.

idöjárás

dnes:zajtra:
WeatherWeather

Current weather

Golf v Južnom Tirolsku

Tip pre golfové dovolenky. Slneèno,mierne podnebie, nádherna príroda a dlhá hra. Rozmanitost prispieva k rôznorodosti: od Stredozemného mora, Južná-tirolský Golfové ihrisko je ohranièene vinícmi a jabloòovýmy sadmy.
A vždy sa južnej oblasti "Dolce Vita" v kombinácii s èistou radost’ou golf. Niektoré iné malé objekty možno nájst’ v rôznych lokalitách v južnom Tirolsku.