Gallery
zeige Hintergrundbiler
Gallery
zurück zur Seite
DEU |  ITA |  ENG |  NED |  NOR |  ESP |  HUN |  SWE |  SVK |  FIN |  RUS |  POL |  DAN
  © 2018 by Hotelinfo Südtirol
Tipy a akcie / Land & People

Land & People

... Vedeli ste, že juh má asi 471.000 obyvatelov? Tieto projekty budú rozdelené do troch jazykových skupín. Z tohto poètu približne 70% patrí
Nemecký materský jazyk približne 26% talianskeho a na 5% Ladin (Rhétská) jazyka.

Južné Tirolsko je rozmanitá krajina, a väèšina obyvatelov v Sektore služieb,pracuje v cestovnom ruchu. Zvyšok je rozdelený medzi odvetvia polnohospodárstva. Južné Tirolsko najsevernejšia provincia Talianska, susedia Rakúsko, Švajèiarsko a Francúzsko. Hlavné mesto Južného Tirolska je Bolzano.

Dalsie male mestecka ako Merano, Klausen, Bressanone, Brunico, Sterzing a Glurns. Južne tyrolsko tvorí 0,8% v populácie Talianska. Miera nezamestnanosti je o 2,6%.

Walther von der Vogelweide
Oswald von Wolkenstein
Max
Valier
Vinzenz Goller
Andreas Hofer
Peter Mitterhofer
Gustav
Thöni
Luis
Trenker
Giorgio Moroder
Dr. Luis Durnwalder
Klaus Dibiasi
Armin Zöggeler
Karen
Putzer
Gerda Weissensteiner
Maria Canins
Isolde Kostner
Reinhold Messner
Hans Kammerlander

Najslávnejši ludia v Južnom tyrolsku sú:

* Ötzi - Iceman - Glacier Mummy * Andreas Hofer - Južny tyrolský bojovník,ktory bojoval za slobodu * Gustav Thöni - Erwin Stricker,patria medzi lyžiarske legendy * Johann Passler, Andreas Zingerle, Gottlieb Taschler, Wilfried Pallhuber, (všetky biathletes) * Kastelruther Spatzen -v Južnom Tirolsku je to najslávnejšia a najúspešnejša hudobna skupina* Merrick živá kapela,Oswald Sattler, Angelina, ktorá je povodom-Ladin, Vincent, a Fernando, Andreas Fulterer ktoré Rieserferner atï - Úspešné hudobné skupiny a speváci doma iv zahranièí * Dr Luis DURNWALDER - Guvernér * Dr Silvius Magnago (bývalý guvernér a obhajca o autonómiu Južného Tirolska) * Giorgio Moroder - Zakladatel Val Gardena * Armin Zoeggeler, Gerda Weissensteiner (liga šampiónov) * Karen Putzer, Isolde Kostnerová, Denise Karbon, Manuela Moelgg (patria medzi znamych lyžiarov) * Manfred Moelgg, Christof Innerhofer, Patrick Thaler -  lyžiary * Reinhold Messner, Hans Kammerlander, Christof Hainz -- Extremny horolezci)* Luis Trenker - filmova legenda) * Maria Canins (cross a Horský bicykel) * Carolin Kostner - Krasokorèu¾ovanie * Alexander Schwazer - Walking Sampion * Franz Senfter (vyrobca talianskej slaniny prezyvany pod menom- King) * Oswald z Wolkensteinu a Walter z  Vogelweide  * Michael Pacher (Umelec) * Otec Freinademetz z Val Badia
* Vinzenz Goller (skladate¾)

Alex Schwazer
Andreas
Seppi
Antonella Bellutti
Carolina Kostner
Denis
Carbon
Hannes Pallhuber
Karin Knapp
Kastelruther Spatzen
Manfred Mölgg
Manuela
Mölgg
Merrick
Live Band
Michaela Ponza
Ole Einar Bjoerndalen
Patrick Thaler
Südtiroler Spitzbuam
Tanja
Cagnotto
Werner
Heel
Willi Pallhuber

Preèo hovoríme nemecky?

Táto otázka je èasto kladena...
"Tirol Isch lei oans," text znie stara tirolska ludová pieseò. Z pera slávneho skladatela Vinzenz Goller-on patril k juhu pred prvou svetovou vojnou bol ešte v Rakúsku. Americky prezident Wilson a potom diktát "Saint Germain dòa 10. Október 1920
Nakoniec odišiel do talianskeho štátu (jeden z koòa-obchodovania bývalej vlády). Brenner línia oddeluje  Južné Tirolsko, alebo Rakúsko a dnes je jedným v ïalekej provincie v Južnom Tirolsku- Taliansko. Ettore Tolomeo- nemecky hovoriace-Alto Adige, úplne italianisieren (pokus èiastoène úspešná, bohužial, tiež vrtal Stále si talianskych miestnych názvov, zo všetkého najviac Podobnost’ vzdorovat’.Dlhe roky to trvalo, než sa Talianska okupácia bola rozumne rovna, je to pravdepodobne podnikavý pripisujú politickymi bojovníkmi.  Štruktúry, máme právo rozpravat  nemeckym jazykom. Nie je to tak dávno, takže to vyzeralo,ze vec jenemožna. Ako vo verejnom, ako všetky prístroje

Na školách sa vyuèuje v nemeckom jazyku, s hodinou denne je Vyuèovana v talianèine. Pre Talianska etnická skupina maju aj vlastné školy a materské školy. V údolí a dedín, prevažne hovoriaci Nemecky, v mestách nájdete aj nemecky a taliansjy hovoriacich obyvatelov, ktorí medzi sebou, ale komunikuju v dvoch jazykoch. Rôznych nemeckých súkromných rozhlasových staníc a tlaèe a záruka Ladino-jazyk novín a rozhlasové stanice Programy v našej materèine.